Hírek

2022. 01. 19., Szerda, 07:30 Be kell jelenteni az erdőgazdálkodási jogosultságokat

Az idei év január 1-jén több erdőtulajdonost is érintő fontos változás lépett életbe. Azon erdőterületek vonatkozásában, amelyeken az erdőgazdálkodási jogosultság 2021. december 31. előtt kötött szerződésben rögzített, tartós megbízás jogcímén alapult, az erdészeti hatóságként eljáró kormányhivatalok 2022. január 1-jétől – a törvény erejénél fogva – törölték az erdőgazdálkodási jogosultságot az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

Az erdőtulajdonosok az Erdőtérképen tájékozódhatnak a 2021. december 31-én lejárt megbízási szerződéssekkel érintett, jelenleg rendezetlen erdőgazdálkodói jogviszonyú erdőrészletekről.

Fontos, hogy az erdőtulajdonosok a tulajdonukban álló erdő vonatkozásában a tulajdonosi jogcímen alapuló használati jogosultságukat kötelesek az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni vagy kötelesek az erdő használatba adásáról gondoskodni. Ez utóbbi esetben az erdő használatára jogosult köteles a használati jog fennállását igazoló okiratok benyújtásával, a használati jogosultság keletkezésétől számított 30 napon belül az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelentkezni.

A kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel iránti eljárásban nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

További információ a kormányhivatalok erdészeti hatóságától kérhető.

(kormanyhivatal.hu)

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 04. 23. 00:24

up