Hirdetmények

2021. 06. 03., Csütörtök, 09:13 Elektronikusan intézhető ügyek listája

 

(https://ohp-20.asp.lgov.hu)

Adóügyek:

 

 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 • Automatikus részletfizetési kérelem
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés
 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Iparűzési adó előleg módosítási kérelem
 • Kombinált áruszállítás bejelentése
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
 • Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 • Talajterhelési díj bevallás
 • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

 

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek:

 • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 • Bejelentés gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 • Kérelem kötelező óvodai nevelés alóli felmentésre
 • Lakcím érvénytelenítési (fiktiválási) kérelem
 • Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap
 • Névhasználat, jelképhasználat engedélyezése
 • Vadkár megállapítása iránti kérelem
 • Óvodai felvételi kérelem
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

 

Anyakönyvi ügyek:

 • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

 

Hagyatéki ügyek:

 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

 

Ipar és Kereskedelmi ügyek:

 • Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
 • Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
 • Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
 • Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
 • Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem

 

Pénzügy, gazdálkodás:

 • Nyilatkozat ingyenes bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása

 

Szociális ügyek:

 • Jövedelem és vagyonnyilatkozat pályázathoz, támogatás igényléshez
 • Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
 • Köztemetési kérelem
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Védendő fogyasztó igazoláshoz kérelem

 

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek:

 • Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez
 • Kérelem kút megszüntetéséhez
 • Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához
 • Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

 

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 07. 25. 00:11

up