Hirdetmények

2021. 11. 17., Szerda, 14:00 2021/TMOP2/0071 azonosító számú pályázati hirdetmény

Kapoly Község Önkormányzata 2021/TMOP2/0071 azonosító számon 2021. szeptember 14. napján pályázatot nyújtott be. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.

Támogatás tárgya: a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében az ország egész területén az illegális hulladéklerakók felszámolására elszámolható költségek finanszírozása vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatás forrása: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 36. Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása jogcímcsoport.

Kapoly Község Önkormányzata a Pályázati kiírás I.1. pont szerinti 2. célterület kapcsán 9 260 000,-Ft, azaz kilencmillió-kétszázhatvanezer forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Projekt végrehajtására fordítani.

A támogatás intenzitása: 100%

A Projekt megvalósítására 2021. szeptember 2. és 2021. november 30. között van lehetőség.

Az elszámolás benyújtására elektronikus úton 2021. december 15. van lehetőség.

https://www.tmop.ifka.hu/

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 04. 23. 00:24

up